Montaż rynien metalowych ciągłych na wymiar

Produkowane przez firmę Rynni rynny ciągłe z różnego rodzaju metali (rynny aluminiowe, stalowe, miedziane, tytancynkowe) są bardzo łatwe w montażu. Jedyne, co będzie potrzebne do montażu metalowych rynien ciągłych, to podstawowe narzędzia dekarskie. Wśród nich wspomnieć należy przede wszystkim: wykrojnik do sztucerów, karbowacz do rur, zaciskacz do dekli. Te podstawowe narzędzia dekarskie będą wystarczające i z pewnością usprawnią montaż systemu rynnowego.

Prawidłowy montaż rynien metalowych bez łączeń

Pierwszym etapem montażu powinno być położenie rynny metalowej na płaskim podłożu, gdzie nastąpi wyposażenie jej w wewnętrzne wieszaki doczołowe. Jak wkłada się owe wieszaki? Umieszcza się je wewnątrz rynny taśmowej, po czym zatrzaskuje. W ten sposób zamontowane wieszaki doczołowe wewnętrzne sprawią, że całość rynny stanie się sztywna. Zalecana gęstość rozmieszczenia wieszaków powinna mieścić się w zakresie od 40 do 45 cm. Z kolei do mocowania wieszaków do pleców rynny powinno się używać wkrętów (jak 4,8×35 mm).

Rynny na metry

Metalowe rynny ciągłe to elementy, które wykonywane są bezpośrednio na placu budowy. Dzięki temu długość rynien zawsze dopasowana jest idealnie do potrzeb. Rynny na metry są więc dopasowywane dokładnie do potrzeb, nie mamy do czynienia z utratą materiału czy potrzebą docinania gotowych rynien.

Etapy montażu rynien taśmowych - ciągłych

1. Kolejny krok w instalacji rynien to wyznaczenie miejsca na dnie rynny, w którym znajdzie się następnie sztucer. Wyznaczone położenie sztucera wycina się, obsadza sztucer od góry, przykleja oraz nituje nitami zrywalnymi. Rynna pozioma w następnej kolejności musi zostać uszczelniona przez zaślepienie jej z obu stron (lewej i prawej) deklami na kleju, które zaciska się deklownicą.

2. W ten sposób zmontowana rynna przykręcana jest do deski czołowej na dachu. Jeśli budynek, na którym montowane są rynny taśmowe jest okazałych rozmiarów (np. budynki przemysłowe dłuższe niż 30 metrów), należy dzielić rynnę na minimum 2 części. Oba segmenty łączy się następnie wykorzystując w tym celu klej oraz nity stalowe (również w kolorze) albo wkręty.

3. Kolejny krok w montażu rynien gzymsowych w systemie ciągłym to instalacja rur odpływowych. Montuje się obejmy rur (umieszczane w odległości od 1,5 do 2 metrów), mierzy się długość rur, a także odsadzenie ich w przestrzeni między dachem a ścianą razem z kolanami. Wszystkie elementy wsuwamy jeden w drugi, a następnie łączymy je nitami lub blachowkrętami. Rury kanalizacyjne łączone są z rurami odpływowymi specjalistyczną złączką.

Montaż długich rynien