Rynna pozioma

Rynny ciągłe z profilem gzymsu przystosowane są do montażu na każdym budynku bez szkody dla jego estetyki.