RYNNI – inne RYNNY – ciągłe, ciągnione

Strip miter

paskowe