RYNNI – Inne Rynny Ciągłe i Maszyny do Produkcji Rynien

Kolana typu “a” o różnych kątach rozwartości

Kolana typu "a" o różnych kątach rozwartości

Kolana rur spustowych typu „a”

Kolanka rur spustowych w naszej ofercie są bardzo różnorodne. Wszystkie możliwości wyboru i indywidualnego dopasowania do wymogów klienta wiążą się np. z:

  • kolorystyką (w macie lub połysku z naszej palety barw w Zakładce „Kolory i materiały” w Ofercie);
  • rozwartością (zarówno kolana rur spustowych jednego, jak i drugiego typu – np. 23°, 31°, 35°, 39°, 62, 67°, 87°);
  • przekrojem (przypominającym w kształcie bardziej kwadrat lub prostokąt);
  • wykończeniem (kolana pokryte farbą proszkową lub pozostawione w formie surowej – aluminiowej, tytancynkowej, miedzianej, aluminiowej);
  • ilością zagięć – im bardziej rozwartość zbliżona jest do kąta prostego, tym więcej zagięć można uświadczyć na metalowym kolanku rury spustowej).

Kolana typu a o różnych rozwartościach